Sukces naszego ucznia

Duży sukces indywidualny w tenisie stołowym odniósł Jakub Buchta, który w zawodach zorganizowanych przez Akademicki Związek Sportowy w ramach z SKS-u do AZS-u zajął trzecie miejsce i tym samym zakwalifikował się na zawody finałowe, które odbędą się w Warszawie w dniach 1-3 XII 23r.

Opiekunem podczas zawodów był nauczyciel p. Marek Gut.

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
 
Dostępność