Plan lekcji
1 pracownia elektryczna 2 pracownia elektryczna sk5 pracownia komputerowa 1 sk6 pracownia komputerowa 2 16 przedmioty elektryczne 17 język niemiecki 18 przedmioty elektryczne 107 przysposobienie obronne
116 geografia 200 przedmioty mechaniczne 201 przedmioty mechaniczne 202 przedmioty mechaniczne 203 przedmioty mechaniczne 204 przedmioty mechaniczne 205 przedmioty mechaniczne 207 biologia,chemia
211 fizyka 212 j.niemiecki 213 przedmioty mechaniczne 214 multimedialna 214A PO 215 przedmioty mechaniczne 216 pracownia techniczna 301 język angielski
302 j.polski 303 historia 304 matematyka 305 matematyka 306 j.angielski 307 matematyka 308 j.polski 311 j.polski
312 matematyka 313 j.angielski 314 historia 315 przedsiębiorczość 401 religia 402 religia 404 etyka 405 przedsiębiorczość
sg1 sala gimnastyczna sg2 sala gimnastyczna ś1 siłownia 1 ś2 siłownia 2 CKP ckp CKP1 ckp1 CKP Warsztaty ckp w