Terminarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Nr 18

 

 

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2012 r.

2

Podział roku na semestry:

 

I semestr:

-we wszystkich klasach

 

3 września 2012 r.- 13 stycznia 2013 r.

   

II semestr :

w klasach maturalnych

-w klasach trzecich ZSZ

- w pozostałych klasach

14 stycznia 2013 r.- 26 kwietnia 2013 r.

14 stycznia 2013 r.- 14 czerwca 2012 r.

14 stycznia 2013 r. - 28 czerwca 2013 r.

3

Terminy klasyfikacji:

 

Wystawianie zagrożeń ocenami ndst

wystawienie

ocen

złożenie zestawień

posiedzenie Rady

Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we wszystkich klasach

 

14.12.12 r.

4.01.13 r.

7.01.13 r.

8.01.13 r.

         

II semestr :

-w klasach maturalnych

 

-zakończenie roku szkolnego

20.03.13 r. 19.04.13 r. 22.04.13 r. 23.04.13 r.

26 kwietnia 2013 r.

-w klasach trzecich ZSZ i Szkole Policealnej

-zakończenie roku szkolnego

22.05.13 r. 10.06.13 r. 12.06.13 r. 13.06.13 r.

14 czerwca 2013 r.

- w pozostałych klasach

 

-zakończenie roku szkolnego

22.05.13 r.

 

21.06.2013 r. 25.06.13 r. 26.06.13 r.

28 czerwca 2013 r.

4

Spotkania z rodzicami:

 

I semestr:

- zebrania dla rodziców klas pierwszych,

- konsultacje wszystkich nauczycieli,

- zebrania dla rodziców wszystkich klas - konsultacje nauczycieli,

 

 

- zebrania dla rodziców wszystkich klas, (powiadomienie ocenach niedostatecznych) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli,

- wywiadówka semestralna wszyskich klas oraz konsultacje wszystkich nauczycieli.

 

12 września 2012 r.

 

17 października 2012 r.

14 listopada 2012 r.

 

 

 

12 grudnia 2012 r.

9 stycznia 2013 r.

II semestr:

-wychowawcy klas maturalnych i konsultacje wszystkich nauczycieli ( powiadomienie o ocenach niedostatecznych)

- wychowawcy pozostałych klas -(powiadomienie o ocenach niedostatecznych) i konsultacje nauczycieli

20 marca 2013 r.

 

 

 

 

 

22 maja 2013 r.

 

5

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2012 r.

6

Ferie zimowe:

28 styczeń 2013 - 10 lutego 2013 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2013 r.

8

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum.

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.

9

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2013 r.

10

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych

14 czerwca 2013 r.

11

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna


12

Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego

ustalają Kuratorzy Oświaty

13

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
(sesja letnia)
- etap pisemny
- etap praktyczny

 

 


 

14

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w szkołach z 5 dniowym tygodniem
pracy15

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:16

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

28 czerwca 2013 r.

17

Ferie letnie

29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,247,691 Unikalnych wizyt