Przetargi

Przetargi

KOMUNIKAT !!! WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA WROCŁAW - ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 18 ul. Młodych Techników 58, 53-645 WROCŁAW
tel./fax
71 355 25 08

e-mail: anna.kusinska@zs18.wroc.pl

Nr sprawy: PN/01/2012 Wrocław, dnia 18-05-2012r.

OGŁASZA:

przetarg nieograniczony

na:

Nazwa zadania

Remont fragmentu budynku "B" Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58

Zadanie 1 - dla potrzeb prowadzenia zajęć dla dzieci autystycznych

Zadanie 2 -dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wg CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

Tryb zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Wadium

 

przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

10 000,00 PLN

Termin składania ofert

04-06-2012 godz. 09.45

Miejsce ogłoszenia

www.portal.uzp.gov.pl

www.zs18.wroc.pl/Archiwum

tablica ogłoszeń

Data publikacji

18-05-2012

Opublikował

Anna Kusińska

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu -161086-2012 plik pdf- 0,31MB

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik pdf- 0,16MB

3. Załącznik nr 2 -wzór umowy plik pdf- 0,10MB

4.http://www.zs18.wroc.pl/Archiwum/pliki/pliki/PZ1_4.pdf

5. Projekt budowlany nr dok. A plik zip- 4,73MB

6. Przedmiar robót zad. 1 i zad. 2 plik zip- 0,66MB

7. Projekt wykonawczy nr dok. A+S+E plik zip- 7,05MB

8. Specyfikacja techniczna nr dok. A/ST+S/ST+E/ST plik zip- 1,06MB

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,247,701 Unikalnych wizyt