Historia

Krótka historia szkoły


- od 1949 roku - Szkoła Przemysłowa Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych,
- od 1950 roku - Szkoła Przemysłowa nr 6, Technikum Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych,
- 1975 roku - Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych,
- od 1991 roku - przy ZSME - LO XVIII,
- od 2000 roku - Zespół Szkół nr 9,
- od 2002 roku - Zespół Szkół Nr 18 (w wyniku połączenia Zespołu Szkół Nr 9 i Zespołu Szkół Nr 12.)

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,247,689 Unikalnych wizyt