Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2

Podział roku na semestry:

I semestr:

-w klasach maturalnych

1 września 2020 r.- 17 grudnia 2021 r.

- w pozostałych klasach

1 września 2020 r.- 17 lutego 2021 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

- w pozostałych klasach

18 stycznia 2021 r.- 30 kwietnia 2021 r.

18 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

3

Terminy klasyfikacji:

Wystawianie propozycji ocen na I/II semestr

wystawienie ocen na I/II semestr

złożenie zestawień

posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we w klasach maturalnych

17 grudnia 2020 r.

8 stycznia 2021 r.

11 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2021 r.

- w pozostałych klasach

17 grudnia 2020 r.

8 stycznia 2021 r.

11 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2021 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

-zakończenie roku szkolnego

9 kwietnia 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

26 kwietnia 2021 r.

26 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

- w pozostałych klasach

-zakończenie roku szkolnego

27 maja
2021 r.

17 czerwca 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

21 czerwca
2021 r.

25 czerwca 2021 r.

4

Spotkania z rodzicami:

I semestr:

- zebrania dla rodziców wszystkich klas

 

- zebrania dla rodziców wszystkich klas – (przedstawienie propozycji ocen w klasach maturalnych) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

- zebrania dla rodziców wszystkich klas (przedstawienie propozycji ocen w pozostałych klasach) orazkonsultacje wszystkich nauczycieli

10 września 2020 r. – klasy I, pozostałe klasy on – line do 17.09.2020 r.

 

17 grudnia 2020 r.

 

 

14 stycznia 2021 r.

II semestr:

- zebrania dla rodziców klas maturalnych, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychklasy maturalne)

- zebrania dla rodziców pozostałych klas, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychpozostałe klasy)

25 marca 2021 r.

 

 

 

27 maja 2021 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

6

Ferie zimowe:

18 – 31 stycznia 2021 r. : dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

7

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

9

Praktyki zawodowe:

wrzesień, październik, listopad 2020 r.

10

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

 

od 7 – 20 maja 2021 r.

od 4 – 20 maja 2021 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie:

Sesja zimowa:

 

 

 Sesja letnia:

 

12 stycznia 2021 r. - etap pisemny

11 stycznia 2021 r. –  etap praktyczny (dokumentowanie)

od 13 stycznia 2021 r.  – 19 lutego 2021 r. – etap praktyczny (wykonanie)
22 czerwca 2021 r. - etap pisemny

21 czerwca 2021 r. –  etap praktyczny (dokumentowanie)
od 23 czerwca 2021 r.  – 8 lipca 2021 r. – etap praktyczny (wykonanie

12

Do odpracowania:

4.06.2021 r. – odpracowujemy 29.05.2021 r.

 13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

14

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook