Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

2

Podział roku na semestry:

I semestr:

-w klasach maturalnych

1 września 2021 r.- 20 grudnia 2021 r.

- w pozostałych klasach

1 września 2021 r.- 26 stycznia 2022 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

- w pozostałych klasach

21 grudnia 2021 r.- 29 kwietnia 2022 r.

27 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

3

Terminy klasyfikacji:

Wystawianie propozycji ocen na I/II semestr

wystawienie ocen na I/II semestr

złożenie zestawień

posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we w klasach maturalnych

25 listopada 2021 r.

16 grudnia 2021 r.

17 grudnia 2021 r.

20 grudnia 2021 r.

- w pozostałych klasach

17 grudnia 2021 r.

21 stycznia 2022 r.

25 stycznia 2022 r.

26 stycznia 2022 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

-zakończenie roku szkolnego

31 marca 2022 r.

21 kwietnia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

29 kwietnia 2022 r.

- w pozostałych klasach

-zakończenie roku szkolnego

26 maja
2022 r.

15 czerwca 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

20 czerwca
2022 r.

24 czerwca 2022 r.

4

Spotkania z rodzicami:

I semestr:

- zebrania dla rodziców wszystkich klas

 

- zebrania dla rodziców wszystkich klas – (przedstawienie propozycji ocen w klasach maturalnych) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

- zebrania dla rodziców wszystkich klas (przedstawienie propozycji ocen w pozostałych klasach) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

9 września 2021 r.

 

25 listopada 2021 r.

 

 

13 stycznia 2022 r.

II semestr:

- zebrania dla rodziców klas maturalnych, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychklasy maturalne)

- zebrania dla rodziców pozostałych klas, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychpozostałe klasy)

31 marca 2022 r.

 

 

 

26 maja 2022 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

6

Ferie zimowe:

31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

7

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

9

Praktyki zawodowe:

marzec, maj 2022 r.

10

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna

 

od 4 – 23 maja 2022 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie:

Sesja zimowa:

 

 

 Sesja letnia:

 Formuła 2017

11 stycznia 2022 r. – część pisemna

10 stycznia 2022 r. – część praktyczna (dokumentacja)

od 12 stycznia 2022 r. – 6 lutego 2022 r. – część praktyczna (wykonanie)

 

21 czerwca 2022 r. – część pisemna

20 czerwca 2022 r. – część praktyczna (dokumentowanie)

od 22 czerwca 2022 r. – 6 lipca 2022 r. – część praktyczna (wykonanie)

Formuła 2019

Od 2 – 7 czerwca 2022 r. – część pisemna

1 czerwca 2022 r. – część praktyczna (dokumentowanie)

od 1 – 19 czerwca 2022 r. – część praktyczna (wykonanie)

 

12

Do odpracowania:

12 listopada 2021 r. – odpr. 6 listopada 2021 r. (U)

2 maja 2022 r. – odpr. 7 maja 2022 r.

 13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

14

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
 
Dostępność