Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

2

Podział roku na semestry:

I semestr:

-w klasach maturalnych

1 września 2022 r.- 20 grudnia 2022 r.

- w pozostałych klasach

1 września 2022 r.- 23 stycznia 2023 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

- w pozostałych klasach

21 grudnia 2022 r.- 28 kwietnia 2023 r.

24 stycznia 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

3

Terminy klasyfikacji:

Wystawianie propozycji ocen na I/II semestr

wystawienie ocen na I/II semestr

złożenie zestawień

posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we w klasach maturalnych

24 listopada 2022 r.

16 grudnia 2022 r.

19 grudnia 2022 r.

20 grudnia
2022 r.

- w pozostałych klasach

5 stycznia 2023 r.

19 stycznia 2023 r.

20 stycznia 2023 r.

23 stycznia 2023 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

-zakończenie roku szkolnego

30 marca
2023 r.

20 kwietnia 2023 r.

21 kwietnia 2023 r.

24 kwietnia 2023 r.

28 kwietnia 2023 r.

- w pozostałych klasach

-zakończenie roku szkolnego

25 maja
2023 r.

15 czerwca 2023 r.

16 czerwca 2023 r.

19 czerwca
2023 r.

23 czerwca 2023 r.

4

Spotkania z rodzicami:

I semestr:

- zebrania dla rodziców wszystkich klas

 

- zebrania dla rodziców wszystkich klas – (przedstawienie propozycji ocen w klasach maturalnych) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

- zebrania dla rodziców wszystkich klas (przedstawienie propozycji ocen w pozostałych klasach) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

8 września 2022 r.

 

24 listopada 2022 r.

 

 

5 stycznia 2023 r.

II semestr:

- zebrania dla rodziców klas maturalnych, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychklasy maturalne)

- zebrania dla rodziców pozostałych klas, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychpozostałe klasy)

30 marca 2023 r.

 

 

 

25 maja 2023 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

6

Ferie zimowe:

13 lutego 2023 r. – 26 lutego 2023 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

7

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

9

Praktyki zawodowe:

marzec, maj 2023 r.

10

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna

- część ustna

 

od 4 – 23 maja 2023 r.

od 10 – 23 maja 2023 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie:

Sesja zimowa:

 

 

 Sesja letnia:

Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r.

Formuła 2012/2017

10 stycznia 2023 r. – część pisemna

9 stycznia 2023 r. – część praktyczna

Formuła 2019

10 – 14 stycznia 2023 r. – część pisemna

9 stycznia 2023 r. – część praktyczna

 

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.

Formuła 2012/2017

2 czerwca 2023 r. – część pisemna

1 czerwca 2023 r. – część praktyczna

Formuła 2019

2 – 7 czerwca 2023 r. – część pisemna

1 czerwca 2023 r. – część praktyczna

12

Do odpracowania:

31 października 2022 r. –

2 maja 2023 r.-

9 czerwca 2023 r. –

 13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

14

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
 
Dostępność