Informacje o Szkole

01

Tradycja i nowoczesność (.pdf)

Już od 70 lat Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu to doskonała oferta edukacyjna dla młodych konstruktorów i młodzieży zainteresowanych nowoczesna technika. U nas każdy uczeń ma możliwość wzbogacić i doskonalić swoje pasje techniczne pod czujnym okiem nauczycieli wykształconych na Politechnikach. Na wyjątkowość naszej szkoły składa się wyposażenie sal specjalistycznych spełniających najwyższe standardy obowiązujące w przemyśle na całym świecie. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Bierzemy udział w licznych projektach – także międzynarodowych, co umożliwia uczniom udział w bardzo interesujących wycieczkach i stażach zawodowych. Szkoła od lat współpracuje z liczącymi się na rynku pracy w całej Europie zakładami pracy i firmami, które gwarantują naszej młodzieży najpierw praktyki zawodowe, a potem stałe i wysoko wynagradzane zatrudnienie. W czasie edukacji w Zespole Szkół nr 18 uczniowie maja też możliwość refundowanych szkoleń, które dają absolwentom dodatkowe uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami. Gwarantujemy także gruntowne przygotowanie do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta edukacyjna(.pdf)

Skip to content