Kierunki kształcenia

U nas możesz zdobyć zawód stabilnej przyszłości

Zespół Szkół nr 18 znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Stare Miasto. Jest otoczona pasem zieleni (2 zabytkowe 4-kondygnacyjne budynki z dużymi salami lekcyjnymi i szerokimi korytarzami). Możemy się pochwalić liczbą ponad 20 000 absolwentów, którzy stanowią znamienitą kadrę techniczną, naukową i polityczną Wrocławia. Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

Baza dydaktyczna

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, a w poszczególnych typach szkół do poszerzania wiedzy w określonych dziedzinach. Możliwe to jest dzięki fachowej kadrze pedagogicznej i nowoczesnemu wyposażeniu.

Pracownia pneumatyki

Pracownie mechaniczne

Pracownie OZE, klimatyzacji i chłodnictwa

Pracownie chłodnictwa i klimatyzacji

Pracownie elektryczne

Pracownie komputerowe CAD

Pracownia instalacji elektrycznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Oferta-edukacyjna-szkoły-branżowe 2023-2024 (.docx)

Oferta-edukacyjna-szkoły-branżowe 2023-2024 (.pdf)

Zawód: Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Zawód: Elektryk

Zawód: Operator obrabiarek skrawających

Zawód: Elektromechanik

Zawód: Ślusarz

TECHNIKUM NR 3

Oferta-edukacyjna-szkoły-technikum 2023-2024 (.docx)

Oferta-edukacyjna-szkoły-technikum 2023-2024 (.pdf)

Zawód: Technik mechanik

Zawód: Technik mechatronik

Zawód: Technik elektryk

Zawód: Technik urządzeń dźwigowych

Zawód: Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód: Technik energetyk (nowy zawód który tworzymy na potrzeby Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.)

Zespół Szkół nr 18

Filmy

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
 
Dostępność