Home » Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

2

Podział roku na semestry:

I semestr:

-w klasach maturalnych

4 września 2023 r.- 11 stycznia 2024 r.

– w pozostałych klasach

4 września 2023 r.- 11 stycznia 2024 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

– w pozostałych klasach

12 stycznia 2024 r.- 26 kwietnia 2024 r.

12 stycznia 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.

3

Terminy klasyfikacji:

Wystawianie propozycji ocen na I/II semestr

wystawienie ocen na I/II semestr

złożenie zestawień

posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we w klasach maturalnych

12 grudnia 2023 r.

9 stycznia 2024 r.

10 stycznia 2024 r.

11 stycznia
2024 r.

– w pozostałych klasach

12 grudnia 2023 r.

9 stycznia 2024 r.

10 stycznia 2024 r.

11 stycznia
2024 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

-zakończenie roku szkolnego

4 kwietnia
2024 r.

18 kwietnia 2024 r.

19 kwietnia 2024 r.

22 kwietnia 2024 r.

26 kwietnia 2024 r.

– w pozostałych klasach

-zakończenie roku szkolnego

23 maja
2024 r.

13 czerwca 2024 r.

14 czerwca 2024 r.

17 czerwca
2024 r.

21 czerwca 2024 r.

4

Spotkania z rodzicami:

I semestr:

zebrania dla rodziców wszystkich klas

 

– zebrania dla rodziców wszystkich klas – (powiadomienie o proponowanych ocenach) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

7 września 2023 r.

 

12 grudnia 2023 r.

 II semestr:

– zebrania dla rodziców klas maturalnych, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychklasy maturalne)

– zebrania dla rodziców pozostałych klas, konsultacje wszystkich nauczycieli (przedstawienie propozycji ocen rocznychpozostałe klasy)

4 kwietnia 2024 r.

 

 

 

23 maja 2024 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

6

Ferie zimowe:

15 – 28 stycznia 2024 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

7

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marzec – 2 kwietnia 2024 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

9

Praktyki zawodowe:

Na bieżąco
5 klasy – I semestr, 4 klasy – II semestr

10

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część pisemna

– część ustna

 

od 7 – 25 maja 2024 r.

od 11 – 25 maja 2024 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

Sesja zimowa

Termin główny: styczeń 2024 r.

Formuła 2017

10 stycznia 2024 r. – część pisemna

9 stycznia 2024 r. – część praktyczna

Formuła 2019

10 – 15 stycznia 2024 r. – część pisemna

9 – 20 stycznia 2024 r. – część praktyczna

 

Sesja letnia

Termin główny: czerwiec 2024 r.

Formuła 2017

4 czerwca 2024 r. – część pisemna

3 czerwca 2024 r. – część praktyczna

Formuła 2019

4 – 10 czerwca 2024 r. – część pisemna

3 – 19 czerwca 2024 r. – część praktyczna

12

Do odpracowania:

2 maja 2024 r.-

31 maja 2024 r. –

 13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

14

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


Leave a comment

Skip to content