Home » Aktualności » Sztafeta Międzykulturowa Dobrych Relacji

Sztafeta Międzykulturowa Dobrych Relacji

W dniu dzisiejszym członkowie Samorządu Uczniowskiego odebrali nominację do Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji z rąk Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu.

Celem Sztafety jest zachęcenie szkół i instytucji edukacyjnych we Wrocławiu do dialogu na temat wzmacniania i budowania dobrych relacji. Pierwsza edycja Sztafety rozpoczęła się w październiku 2022 roku, obejmując trzy szkoły, które zorganizowały różnorodne wydarzenia: wystawy, przedstawienia oraz konkursy, skupiające się na tematyce dobrych relacji jako środka przeciwdziałania samotności. Publiczna prezentacja przygotowanych wydarzeń symbolicznie przekazała ideę dalszym placówkom.

Samorząd Uczniowski ZS18 ma za zadanie budowanie dobrych relacji nie tylko w obrębie szkoły, ale także poza nią! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Zespołowi Szkół nr 1 za nominację!

Skip to content