Zebrania z Rodzicami

Rodzaj spotkania
Data spotkania
Godzina
Zebrania z Rodzicami
Spotkania wybranych Trójek Klasowych – godz. 18.00 sala 208 „A”
12 września
2019 r.
16:30
Zebrania - poinformowanie o prognozowanych ocenach na I semestr, konsultacje wszystkich nauczycieli
28 listopada
2019 r.
16:30-18:00
Zebrania z Rodzicami, konsultacje wszystkich nauczycieli9 stycznia 2020r.16:30-18:00
Zebrania z Rodzicami - poinformowanie o prognozowanych ocenach rocznych - klasy maturalne, konsultacje wszystkich nauczycieli26 marca 2020 r.16:30-18:00
Zebrania - poinformowanie o prognozowanych ocenach rocznych, konsultacje wszystkich nauczycieli28 maja
2020 r.
16:30-18:00
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook