Informacje o Szkole

01

Tradycja i nowoczesność (.pdf)

Już od 70 lat Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu to doskonała oferta edukacyjna dla młodych konstruktorów i młodzieży zainteresowanych nowoczesna technika. U nas każdy uczeń ma możliwość wzbogacić i doskonalić swoje pasje techniczne pod czujnym okiem nauczycieli wykształconych na Politechnikach. Na wyjątkowość naszej szkoły składa się wyposażenie sal specjalistycznych spełniających najwyższe standardy obowiązujące w przemyśle na całym świecie. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Bierzemy udział w licznych projektach – także międzynarodowych, co umożliwia uczniom udział w bardzo interesujących wycieczkach i stażach zawodowych. Szkoła od lat współpracuje z liczącymi się na rynku pracy w całej Europie zakładami pracy i firmami, które gwarantują naszej młodzieży najpierw praktyki zawodowe, a potem stałe i wysoko wynagradzane zatrudnienie. W czasie edukacji w Zespole Szkół nr 18 uczniowie maja też możliwość refundowanych szkoleń, które dają absolwentom dodatkowe uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami. Gwarantujemy także gruntowne przygotowanie do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta edukacyjna(.pdf)

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
 
Dostępność