Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP: 8971383551
Zespół Szkół  nr 18 ,
ul. Młodych Techników 58,
53-645 Wrocław
Tel.  71- 798-68-93
Strona internetowa: www.zs18.wroc.pl
e-mail: szkola@zs18.wroc.pl

Nr sprawy:PN1/ZS18/2020                                                              Wrocław, dnia 02.07.2020 r.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Nazwa zadania:
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU.

 

Termin składania ofert w miejscu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62 WE WROCŁAWIU.
-sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

 

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557625-N-2020 (.pdf)  plik pdf
2. SIWZ-ZS18 (.pdf)  plik pdf
3. Umowa (wzór)  plik pdf
4. STWiOR (wielobranżowa)  plik pdf
5. Formularze edytowalne  plik doc
6. Przedmiar robót -bud.  plik pdf
7. Przedmiary robót -sanit.(bez wentylacji i klimatyzacji-wycena na podstawie części rysunkowej i opisowej)  plik pdf
8. Przedmiary robót -elektr.  plik pdf
9. Projekt budowlany _ opis  plik pdf
10. Projekt budowlany-rysunki  plik rar
11. Zestawienie ofert  plik pdf
12. Wybór najkorzystniejszej oferty  plik pdf
13. Informacja o udzieleniu zamówienia  plik pdf

 

Zatwierdził:
Piotr Lusar   -  Dyrektor

ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook