TCHiK

Rusza konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji” w ZS18

Od roku szkolnego 2022/2023 rusza konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Na zwycięzcę czekają cenne nagrody rzeczowe!

Jak zostać najlepszym uczniem?

Do konkursu mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy spełniają:

-       kryteria obowiązkowe:

  • osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych na poziomie co najmniej 4,00,
  • osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych praktycznych na poziomie co najmniej 4,50.

-       kryteria dodatkowe:

  • posiadają indywidualne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  • angażują się w pracę na rzecz szkoły w sprawach technicznych,
  • są zrzeszeni w tematycznych kołach zainteresowań również pozaszkolnych.

PRZEBIEG KONKURSU

Komisja Konkursowa przyznaje uczniom danego zawodu, po klasyfikacji rocznej w bieżącym roku szkolnym określoną liczbę punktów wg następujących zasad:

a)        za średnią ocen uzyskanych z przedmiotów zawodowych teoretycznych pomnożoną przez 10 pkt. (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

b)        za średnią ocen uzyskanych z przedmiotów zawodowych praktycznych pomnożoną przez 10 pkt. (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

c)        olimpiady i konkursy przedmiotowe:

  • za udział w I etapie – 10pkt.,
  • za udział w etapach wojewódzkich i okręgowych – 20 pkt.,
  • za udział w etapie centralnym – 40 pkt.,
  • za tytuł laureata – 50 pkt.,

d)        za uczestnictwo w kołach naukowych – 20 pkt.,

e)        za angażowanie się w pracę na rzecz szkoły w sprawach technicznych – 20 pkt.

Zachęcamy do rywalizacji!

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

plakat_v_TCHiK

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
 
Dostępność