Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 2/2016 (.pdf)

Terminy postępowania rekrutacyjnego (.pdf)

Zarządzenie Nr 2/2016
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

§1

1. Na podstawie załączników nr 3-6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015 r. poz. 1942) w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ustala się:

1) szczegółowe terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, które stanowią załącznik nr 1,

2) szczegółowe terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół ponadgimnazjalnych, które stanowią załącznik nr 2,

3) szczegółowe terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół policealnych, które stanowiąc załącznik nr 3,

4) szczegółowe terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, które stanowią załącznik nr 4.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

1 2 3
Dziennik Elektroniczny
Elektrotim
Pneumatyka
Volz
3M Logo
Tauron
ABB
Donako
FORTACO
Fortum
Intechnologia Maintanance
Jungheinrich
Neodynamic
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
Nakr?tki dla Hospicjum