Terminy egzaminów maturalnych

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego (.pdf)

Wszystkie informacje dla zdających egzamin maturalny

https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/

WAŻNE KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20190806_E8_EG_EM_HarmA.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20190806_EM_Dost.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 rok

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20190806_E8_EG_EM_Przyb.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20190806_EM_Infor.pdf

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusze z egzaminów maturalnych
arkusze_z_egzaminów_maturalnych

Informacja o maturze 2020 (.pdf)

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
 
Dostępność