Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Więcej informacji na temat Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć na stronie www.bip.gov.pl

Miejsce ogłoszenia oferty www.portal.uzp.gov.pl

Obecnie brak przetargów.

Skip to content