Czerwiec 2024

Czerwiec 2024 w projekcie „Młodzi Technicy z 18” to:

1)  Realizacja Zadania nr 3 – dostawa kolejnych aplikacji VR zaprojektowanych przez zewnętrznego wykonawcę.  

2)  Realizacja Zadania nr 4 – szkolenie n-li kształcenia zawodowego w zakresie wdrażania i realizacji kształcenia zawodowego w VR przy użyciu gogli VR.

3)   Realizacja Zadania nr 5 – wybór do realizacji zgłoszonych przez zespoły uczniowskie projektów zawodoznawczych.

4)   Realizacja Zadania nr 6 – prowadzenie procedury przetargowej wyłonienia zewnętrznych wykonawców specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów.

5)    Realizacja Zadania nr 10 – szkoleń z autoprezentacji.

6)     Realizacja Zadania nr 11 – prowadzenie procedury przetargowej wyłonienia zewnętrznego wykonawcy wycieczek branżowych – zawodoznawczych dla uczniów do zakładów pracy.

7) Realizacja Zadania nr 13 – prowadzenie procedury przetargowej wyłonienia zewnętrznego wykonawcy wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

8) Realizacja Zadania nr 14 – warsztatów dla uczniów z radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresem.

Skip to content