Grudzień 2021

logo

Grudzień 2021 w projekcie “Zawodowa 18” to:

1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

2. przygotowanie próbnych egzaminów zawodowych na sesję zimową 2021/2022

3. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego

4. przygotowanie próbnych egzaminów maturalnych z języka polskiego na sesję zimową 2021/2022

5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki

6. przygotowanie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki na sesję zimową 2021/2022

7. realizacja 1 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) Kurs obsługi aplikacji Solid Edge dla mechatroników – Praktycznych podstawy projektowania w systemie CAD 3D przeznaczone do projektowania dla mechatroników

8. dostawy materiałów do realizacji przez uczniów 8 projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej

9. realizacji przez uczniów 8 projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej

10. wybór do realizacji od stycznia 2022 roku kolejnych 9 projektów zawodoznawczych

11. przygotowanie organizacji 5 for zawodowych – spotkań z pracodawcami odpowiednio z branży elektrycznej, branży mechanicznej, branży mechatronicznej, branży OZE i branży klimatyzacyjnej

12. realizacja szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędny na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

 

Zajecia_z_przedmiotow_zawodowych polski matematyka
Solid Solid_mech Autoprezentacja
Realizacja_prokjektow

Skip to content