Konferencja SUS

Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli

W dniach 15-17 III 2013r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Klubu SUS w ośrodku szkoleniowym „Wilga”. Temat spotkania brzmiał: „Efektywne nauczanie i uczenie się.” Naszą szkołę reprezentowały panie: Lucyna Dolecka i Anna Karczmarek. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach: „Strategie dobrego nauczania”, który bazuje na najnowszym podejściu do oceniania kształtującego, „Warsztatowy model lekcji”, gdzie mogli wziąć udział w roli uczniów w lekcji prowadzonej przez trenera oraz w pomysłach dobrych praktyk nadesłanych przez nauczycieli.  Opracowanie Pani A. Karczmarek pod tytułem „Wykorzystywanie techniki komiksu na lekcjach języka niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa” zostało wysoko ocenione i w konsekwencji wytypowane do prezentacji na forum.
Tekst – A. Tomczak

Skip to content