Kwiecień 2022

logo

Kwiecień 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

2. próbne egzaminy zawodowe w sesji 2021/2022

3. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

4. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego

5. próbne egzaminy maturalne z języka polskiego w sesji 2021/2022

6. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki

7. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji 2021/2022

8. realizacja 1 rodzaju specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) kurs elektroenergetyczny SEP-G1-E

9. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych

10. Szkolne Targi Pracy w sesji 2021/2022

11. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

12. dostawa materiałów do realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej i chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz OZE.

 

2. zawdowowe 3. szkolenia 3D 4.J polski
5. Matematyka 6. Solid 7. projekty
8.Autoprezentacja

Skip to content