Lipiec 2024

Lipiec 2024 w projekcie „Młodzi Technicy z 18” to:

1)  Realizacja Zadania nr 3 – dostawa kolejnych aplikacji VR zaprojektowanych przez zewnętrznego wykonawcę.  

2)  Realizacja Zadania nr 5 – zakup surowców i materiałów do realizacji zgłoszonych przez zespoły uczniowskie projektów zawodoznawczych.

4)   Realizacja Zadania nr 6 – prowadzenie procedury podpisywania umów z wyłonionymi w postępowaniach przetargowych zewnętrznymi wykonawcami specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów.

5)   Realizacja Zadania nr 11 – prowadzenie procedury przetargowej wyłonienia zewnętrznych wykonawców wycieczek branżowych – zawodoznawczych dla uczniów do zakładów pracy.

6)    Realizacja Zadania nr 13 – prowadzenie procedury przetargowej wyłonienia zewnętrznego wykonawcy wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Skip to content