Listopad 2021

logo

Listopad 2021 w projekcie “Zawodowa 18” to:

  1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych
  2. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego
  3. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki
  4. realizacja 2 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) Kurs obsługi aplikacji Solide Edge – Praktycznych podstaw projektowania w systemie CAD 3D przeznaczonych

do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych założeń liczących tysiące części

b) Kurs obsługi aplikacji Solid Edge dla mechatroników – Praktycznych podstawy projektowania w systemie CAD 3D

przeznaczone do projektowania dla mechatroników

  1. dostawy materiałów do realizacji przez uczniów 8 projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej
  2. realizacji przez uczniów 8 projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej
  3. wybór do realizacji od stycznia 2022 roku kolejnych 9 projektów zawodoznawczych
  4. realizacja szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędny na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

 

Zajecia_z_przedmiotow_zawodowych polski matematyka
 Solid  Solid_mech  Autoprezentacja
Realizacja_prokjektow

Skip to content