Listopad 2022

logo

Listopad 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

 1. realizacja staży uczniowskich u Pracodawców z branży elektrycznej i mechanicznej,
 2. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych,
 3. próbne egzaminy zawodowe w sesji 2022/2023,
 4. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych,
 5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 6. próbne egzaminy maturalne z języka polskiego w sesji 2022/2023,
 7. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki,
 8. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji 2022/2023,
 9. realizacja specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych: kursu obsługi wózków widłowych,
 10. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych,
 11. Fora zawodowe – spotkania z pracodawcami z branży elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej, chłodniczo – klimatyzacyjnej oraz OZE,
 12. Zawodowe Szkolne Targi Pracy,
 13. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji.

 

Skip to content