Maj 2024

Maj 2024 w projekcie „Młodzi Technicy z 18” to:

1)  Zawarcie umów z zewnętrznymi wykonawcami Zadań nr 3 i 4 i dostawy pierwszych opracowanych aplikacji VR oraz gogli VR  

2)  Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla Zadania nr 6:

  1. Na usługę organizacji i przeprowadzenia 6 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

3)   Realizacja Zadania nr 10 – szkoleń z autoprezentacji

4)   Realizacja Zadania nr 14 – warsztatów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresem

5)    Realizacja Zadania nr 15 – warsztatów radzenia sobie z emocjami i wzmacniania odporności psychicznej

6)     Realizacja Zadania nr 16 – udzielanie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

7) Realizacja Zadania nr 17 – zajęć z biofeedback EEG

Skip to content