Maj

logo

Maj 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

1. realizacji to staży uczniowskich u Pracodawców we wszystkich 5 z branżach: elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej, chłodniczo – klimatyzacyjnej oraz OZE

2. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

3. próbne egzaminy zawodowe w sesji 2021/2022

4. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego

6. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki

7. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji 2021/2022

8. realizacja 2 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) kurs elektroenergetyczny SEP-G1-E

b) kuru obsługi aplikacji Solid Edge – Praktycznych podstaw projektowania w systemie CAD 3D przeznaczonych do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych złożeń liczących tysiące części

9. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych

10. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

 

2. zawdowowe 3. szkolenia 3D 4.J polski
5. Matematyka 6. Solid 7. projekty
8.Autoprezentacja

Skip to content