Marzec 2022

logo

Marzec 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

1. realizacja staży uczniowskich u Pracodawców z branży mechatronicznej

2. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

3. próbne egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2021/2022

4. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego

6. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki

7. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji zimowej 2021/2022

8. realizacja 2 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) kurs elektroenergetyczny SEP-G1-E

b) kurs obsługi aplikacji Solid Edge – Praktycznych podstaw projektowania w systemie CAD 3D przeznaczone do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych złożeń liczących tysiące części

9. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej i mechatronicznej

10. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

11. dostawa materiałów do realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej i chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz OZE.

 

Zajęcia_z_przedmiotów_zawodowych_i_egzaminów_zawodowych Zajęcia_z_j_pol_i_egz_j_pol Zajęcia_z_mat_i_z_egz_matu_z_mat
Realizacja_projektów Szkolenie_z_autoprezentacji  Solid
 druk_3d  staze

Skip to content