Październik 2021

logo

Październik 2021 w projekcie “Zawodowa 18” to:

  1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych
  2. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego
  3. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki
  4. realizacja 3 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych

a) Kurs Lutowania ręcznego miedzi i aluminium, twardego i miękkiego metodą kapilarną

b) Kurs obsługi aplikacji Solide Edge – Praktycznych podstaw projektowania w systemie CAD 3D przeznaczonych

do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych założeń liczących tysiące części

c) Kurs obsługi aplikacji Solid Edge dla mechatroników – Praktycznych podstawy projektowania w systemie CAD 3D

przeznaczone do projektowania dla mechatroników

  1. wybór do realizacji projektów zawodoznawczych
  2. realizacja szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji
  3. dostawy wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  4. dostaw wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

polski matematyka SEP
lutowanie Solid Solid_mech
Autoprezentacja Zajecia_z_przedmiotow_zawodowych  

Skip to content