Październik 2022

logo

Październik 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

  1. realizacja staży uczniowskich u Pracodawców z branży elektrycznej,
  2. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  3. próbne egzaminy zawodowe w sesji 2022/2023,
  4. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego,
  6. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki,
  7. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji 2022/2023,
  8. realizacja specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych: kursu obsługi wózków widłowych,
  9. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych,
  10. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji.

 

Skip to content