Regulamin VIII Ligi Klas

regulamin ligi klas

1. Organizatorem VIII edycji Ligi Klas jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu wraz z opiekunem SU.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I, II i III Technikum nr 3 oraz klas I, II i III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 .

3. Cele konkursu:

a) zintegrowanie zespołów klasowych,
b) zaangażowanie uczniów w życiu Szkoły,
c) motywacja do pracy pozalekcyjnej,
d) wspólna zabawa na zasadach fair play

4. Zmagania młodzieży trwają od połowy września 2019 r. do połowy czerwca 2020 r.

a) wrzesień – październik   (liczymy jako jeden miesiąc)
b) grudzień – styczeń   (liczymy jako jeden miesiąc)

5. Sposoby otrzymywania punktów w Lidze Klas:

a) AKCJE CAŁOROCZNE
b) NAUKA
c) KONKURSY

6. W skład komisji oceniającej zadania wchodzą:

a) opiekun imprezy,
b) Dyrekcja Szkoły,
c) opiekun SU,
d) członkowie SU.

7. W rywalizacji przyznawane są punkty:

a) I miejsce – maks. 10 punktów,
b) II miejsce – maks. 8 punkty,
c) III miejsce – maks. 6 punkty,
d) wyróżnienie – maks. 4 punkty,
e) pozostałe klasy – maks. 3 punkty.

8. Za brak udziału w danych konkurencjach klasa nie otrzymuje punktów.

9. Wyniki LIGI KLAS po poszczególnych konkurencjach prezentowane są m.in. na stronie internetowej Szkoły www.zs18.wroc.pl,  na szkolnym profilu facebooka oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

10. Skargi należy składać do opiekuna SU w przeciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników z danej konkurencji.

11. Tak jak w zeszłorocznej rywalizacji Ligi Klas, ilość zebranej np. makulatury, grosików¸ plastikowych nakrętek itp. przeliczamy na liczby uczniów danej klasy.

12. Podsumowanie LIGI KLAS odbędzie się pod koniec roku szkolnego 2019/2020.

13. Klasa, która na końcu roku szkolnego zgromadzi największą ilość punktów, wygrywa „rywalizację” i otrzymuje nagrodę.

14. Nagrody dla najlepszych klas za zajęcie I, II, III miejsca oraz dwa wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 w porozumieniu z Radą Rodziców.

Zachęcamy gorąco do udziału! Celem powyższych działań jest nie tylko zdobycie nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym oraz troska o nasze środowisko naturalne.

 

Sposoby otrzymywania punktów w Lidze Klas w roku szkolnym 2019/2020

A. AKCJE CAŁOROCZNE

 • zbiórka plastikowych nakrętek (nie liczymy sztuk, tylko ważymy w siedzibie SU – w sali 115)
  na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci UWAGA! Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla chorych dzieci
 • zbiórka baterii (nie liczymy sztuk, tylko ważymy w siedzibie SU – w sali 115)
   w ramach przystąpienia do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE.
  UWAGA! Zebrane baterie zostaną przekazane spółce BIOSYSTEM SA.
 • zbiórka grosików w ramach ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”.
  Uwaga! Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
 • zbiórka książek, bajek  dla B-UNITED oraz Fundacji Rozwój.
  UWAGA! Zebrane książki trafią do potrzebujących placówek (oddziały dziecięce, placówki terapeutyczno-wychowawcze, świetlice środowiskowe, hospicja etc.)
 • zbiórka makulatury (ważymy w siedzibie SU – w sali 115)
  UWAGA! Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski.
 • zbiórka suchej karmy dla psów i kotów (ważymy w siedzibie SU – w sali 115)
  Uwaga! Zebrana karma zostanie przeznaczona dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.
 • zbiórka zniczy (październik)
  Uwaga! Znicze zostaną zapalone na grobach zmarłych nauczycieli pracujących niegdyś w naszej Szkole. (Cmentarz Grabiszyński oraz Cmentarz Osobowicki)
 • Średnia ocen: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie ocen.
 • Frekwencja klasy: na koniec pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymują punkty za frekwencję klasy.

B. NAUKA

 • Średnia ocen: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie ocen.
 • Frekwencja klasy: na koniec pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymują punkty za frekwencję klasy.

C. KONKURSY

Konkurencje w ramach Ligi Klas, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie zostaną poinformowane wszystkie klasy. Wyniki poszczególnych konkurencji oraz tabele z klasyfikacją ogólną będą na bieżąco uaktualniane na ściennej tablicy Samorządu, na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym profilu na facebooku.

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE LIGI KLAS – CZERWIEC

Wszystkie klasy zachęcamy do wzięcia udziału w rozpoczynającej się LIDZE KLAS!!!

Skip to content