Ślubowanie klas pierwszych

011

28 września 2012 r. w naszej szkole miało miejsce doniosłe wydarzenie. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do rzetelnego, uczciwego i wytrwałego zdobywania wiedzy oraz do szacunku dla całej szkolnej społeczności. W tym roku szkolnym w uroczystości wzięły udział klasy: I TE – wychowawczyni p. Zofia Bronowicka, I TME – wychowawczyni p. Renata Grzybowska, I TO – wychowawczyni p. Alicja Krakowiak – Gładki, I e – wychowawczyni p. Lucyna Dolecka, I em – wychowawca p. Jacek Homańczuk i I sm –  wychowawczyni p. Magdalena Plan. Po uroczystości każda klasa stanęła wraz ze swoimi wychowawcami i dyrekcją do pamiątkowego zdjęcia.

 

Skip to content