Spotkania z techniką

6 marca rozpoczęły się w naszej Szkole „Dni Otwarte” dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Nosiły tytuł: „Spotkania z Techniką”. To kontynuacja organizowanych dotąd „Miasteczek Zawodów”. W tym roku uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali efektownie naszą ofertę edukacyjną w trzech zmodernizowanych pracowniach elektrycznych: 1, 2 i 18.
Sale przygotowane na wizytę tych, do których „Spotkania z Techniką” były adresowane, zwiedzili, jako pierwsi, nasi nauczyciele – zaproszeni przez p. dyr. Piotra Lusara, który zapoznawał zebranych z nowym wyposażeniem pracowni, które naprawdę robi duże wrażenie.
Warto podkreślić, że nasi uczniowie bardzo profesjonalnie prowadzili „Spotkania z Techniką”. Te wystąpienia dały im dużo satysfakcji. Specjalnie przygotowaną prezentację o ZS 18 komentowali dla zwiedzających nasi nauczyciele. “Spotkania z Techniką” cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Skip to content