Styczeń 2022

logo

Styczeń 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych

2. próbne egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2021/2022

3. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego

4. próbne egzaminy maturalne z języka polskiego w sesji zimowej 2021/2022

5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki

6. próbne egzaminy maturalne z matematyki w sesji zimowej 2021/2022

7. realizacja 3 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych:

a) kurs elektroenergetyczny SEP-G1-E

b) kurs obsługi aplikacji Solid Edge dla mechatroników – Praktycznych podstawy projektowania w systemie CAD 3D przeznaczone do projektowania dla mechatroników

c) kurs F-gazy

8. dostawa materiałów do realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w branży mechanicznej

9. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w branży elektrycznej

10. szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędny na rynku pracy z zakresu autoprezentacji

 

 Zajęcia_z_przedmiotów_zawodowych_i_egzaminów_zawodowych  Zajęcia_z_j_pol_i_egz_j_pol  Zajęcia_z_mat_i_z_egz_matu_z_mat
 Zajecia_kursowe_z_solid_edge  Sepów_f_gazow  Realizacja_projektów
 Szkolenie_z_autoprezentacji

Skip to content