Wrzesień 2021

logo

Wrzesień 2021 w projekcie “Zawodowa 18” to:

  1. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego
  2. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki
  3. realizacja 4 rodzajów specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych

             a)   Kurs Lutowania ręcznego miedzi i aluminium, twardego i miękkiego metodą kapilarną

             b)   Kurs elektroenergetyczny SEP-G1-E

             c)   Kurs obsługi aplikacji Solide Edge – Praktycznych podstaw projektowania w systemie CAD 3D przeznaczonych

                   do projektowania wyrobów, od pojedynczych detali do dużych założeń liczących tysiące części

           d)    Kurs obsługi aplikacji Solid Edge dla mechatroników – Praktycznych podstawy projektowania w systemie CAD 3D

                   przeznaczone do projektowania dla mechatroników

  1. zakup wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  2. zakup wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

 polski  matematyka  SEP
 lutowanie  Solid  Solid_mech

Skip to content