Wrzesień 2022

logo

Wrzesień 2022 w projekcie “Zawodowa 18” to:

  1. realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych
  2. próbne egzaminy zawodowe w sesji 2022/2022
  3. realizacja szkoleń z obsługi drukarki 3D w ramach zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych
  4. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z języka polskiego
  5. realizacja zajęć w ramach kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki
  6. realizacja 1 rodzaju specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych: kursu F-gazy,
  7. realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych
  8. Pokazy zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 projektów zawodoznawczych.
  9. Szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji.

 

Skip to content