Zapytania ofertowe

ZS18.ZO18.1.24 – Dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych mobilnych okularów wirtualnej rzeczywistości (gogli VR) do realizacji przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, z wbudowanym układem przetwarzania obrazów, wewnętrzną pamięcią oraz baterią zasilającą

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna w Bazie Konkurencyjności BK2021
(link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188537?sekcja=ogloszenie, numer ogłoszenia: 2024-67688-188537z dnia 22.04.2024)

W Bazie Konkurencyjności zamieszczane będę dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Skip to content