ZS18.PZ18.1.24

TYTUŁ:
ZS18.PZ18.1.24 – Usługa zaprojektowania 27 aplikacji VR – tematycznych modułów do realizacji przedmiotów zawodowych w technikum w VR przy użyciu gogli VR oraz przeszkolenia 15 nauczycieli

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia:
(https://ezamowienia.gov.pl)
(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a8aacab2-d217-11ee-875e-a22221c84ba7 , numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00216120/01 z dnia 23.02.2024)


Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Skip to content