ZS18.PZ18.12.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego do szkolnych pracowni kształcenia  w dwóch zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 września 2021r. do godziny 09.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

9162100-6 (pomoce dydaktyczne)

39717100-2 (wentylatory)

39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)

swz (ZS18.PZ18.12.21)

Załacznik 1 – OPZ (Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

Załącznik 3 – Oświadczenia

Załącznik 4 – projekt umowy

Załącznik nr 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (Wyposażenie-Klimatyzacyjno-Wentylacyjne)

Informacja (3 września 2021 r.)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja (3 września 2021 r.)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja (8 września 2021 r.)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (www) (.pdf)

Informacja (14 września 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

Skip to content