ZS18.PZ18.13.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 02 listopada 2021r. do godziny 09.00.

KODY CPV:

31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria)

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)

31700000-3 (urządzenie elektryczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)

31681000-3 (akcesoria elektryczne)

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 3 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 4 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 1 – OPZ (Materiały elektryczne) (.pdf)

Załącznik nr 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (.xlsx)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

zawiadomienie o unieważnieniu (www) (.pdf)

Informacja (5 listopada 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie) (.pdf)

Skip to content