ZS18.PZ18.2.22

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych – w podziale na 2 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 19 stycznia 2022r. do godziny 09.00.

KODY CPV:
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria)
42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)
39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

swz

Załącznik 1 – OPZ 1 (Materiały Elektryczne)

Załącznik 2 – OPZ 2 (Materiały Chłodniczo-Klimatyzacyjne)

Załącznik 3 – Formularz ofertowy

Załącznik 4 – Oświadczenia

Załącznik 5 – Oświadczenia (wspólne ubieganie się)

Załącznik 6 – projekt umowy

Załącznik nr 3.1 – Arkusz kalkulacyjny Część Elektryczna

Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny Część Chłodniczo-Klimatyzacyjna

UWAGA (2.02.2022)

Zad. 1 – zawiadomienie o unieważnieniu (www) (.pdf)

Zad. 2 – unieważnienie po odmowie zawarcia umowy (www) (.pdf)

UWAGA (27.01.2022)

Zad. 2 – rozstrzygnięcie (.pdf)

UWAGA (26.01.2022)

Informacja z otwarcia (.pdf)

Informacja o kwocie (.pdf)

UWAGA (21.01.2022)

VI. wyjaśnienia (21.01.2022) (.pdf)

UWAGA (19.01.2022)

V. wyjaśnienia (19.01.2022) (.pdf)

UWAGA (18.01.2022)

W wyniku udzielonych wyjaśnień i dokonanej zmiany swz (oraz Ogłoszenia o zamówieniu):
1) IV. Wyjaśnienia i zmiana swz (18.01.2022),
2) Zał. 1 – OPZ 1 Materiały elektryczne (POPRAWIONE 18.01.2022),
3) Zał. 3.1 – Arkusz kalkulacyjny Część Elektryczna (POPRAWIONE 18.01.2022),
4) Zał. 2 – OPZ 2 (Materiały chłodniczo-klimatyzacyjn (POPRAWIONE 18.01.2022),
5) Ogłoszenie o zmianie (18.01.2022),
termin składania i otwarcia ofert został przesunięty.
Obowiązujący termin składania ofert: 26.01.2022r. godz. 9.00
Obowiązujący termin otwarcia ofert: 26.01.2022r. godz. 10.00

Prosimy korzystać z poprawionych plików przy przygotowaniu oferty.

IV. wyjaśnienia i zmiana swz (18.01.2022) (.pdf)

Zał. 1- OPZ 1 Materiały Elektryczne (POPRAWIONE 18.01.2022) (.pdf)

Załącznik nr 3.1 – Arkusz kalkulacyjny Część Elektryczna (POPRAWIONE 18.01.2022) (.xlsx)

Zał. 2 – OPZ 2 Materiały Chłodniczo-klimatyzacyjne (POPRAWIONE 18.01.2022) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie (18.01.2022) (.pdf)

UWAGA (17.01.2022)

III. wyjaśnienia (17.01.2022) (.pdf)

UWAGA (14.01.2022)

Zamawiający informuje, iż w dniu 1.01.2022r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (plik: (“wyjaśnienia (14.01.2022)”).

Wyjaśnienia (14.01.2022) (.pdf)

 

UWAGA (12.01.2022)

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.01.2022r. dokonał zmiany zapisów swz (zgodnie z plikiem:
1)”I. Wyjaśnienia i zmiana swz (12.01.2022)”
2) „Zał. nr 1 – OPZ dla Zadania 1  – materiały elektryczne (zmieniony 12.01.2022 r.)”

Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony – składanie ofert do 21.01.2022r. do godz. 11.00 (otwarcie ofert: 21.01.2022r., godz. 12.00)

I. wyjaśnienia i zmiana (12.01.2022) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.01.2022) (.pdf)

Zał. nr 1_OPZ dla Zadania 1-Materiały elektryczne (zmieniony 12.01.2022r.) (.pdf)

Skip to content