ZS18.PZ18.2.24

TYTUŁ:
ZS18.PZ18.2.24 – Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji zawodowych – w podziale na 6 części a pod tym następująca treść:

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia:
(https://ezamowienia.gov.pl)
link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-98317de4-12b7-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00326010/01 z dnia 2024-05-16 Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Skip to content