ZS18.PZ18.3.2024

TYTUŁ:
ZS18.PZ18.3.24 – Usługa kompleksowego zorganizowania 10 wycieczek dla uczniów Technikum wraz z opiekunami w podziale na 2 części


Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia:
(https://ezamowienia.gov.pl)
Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c11bb40f-3479-11ef-acf6-4e696a6d8c25
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00387007/01 z dnia 2024-06-27

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Skip to content