ZS18.PZ18.3.22

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia uczniów Zespołu Szkół Nr 18 we Wrocławiu z obsługi drukarki 3D w ramach cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 07 lutego 2022 r. do godziny 09.00.

KODY CPV:
80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)
80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 2 – Oświadczenia (art. 125) (.doc)

załącznik 3 – oświadczenie innego podmiotu (art. 125 ust. 5) (.doc)

Załącznik 4 – Oświadczenia (wspólne ubieganie się) (.doc)

Załącznik 5 – zobowiązanie innego podmiotu (.doc)

Załącznik 6 – wykaz osób (.doc)

Załącznik 7 – projekt umowy (.pdf)

załącznik do umowy (umowa powierzenia) (.pdf)

UWAGA (15.02.2022)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

UWAGA (9.02.2022)

Rozstrzygnięcie (www) (.pdf)

UWAGA (7.02.2022)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Skip to content