ZS18.PZ18.4.2024

TYTUŁ:
ZS18.PZ18.4.24 – Usługa kompleksowego zorganizowania 8 wycieczek jednodniowych dla uczniów Technikum wraz z opiekunami.

a pod tym następująca treść:

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia:
(https://ezamowienia.gov.pl)
Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3de70707-b711-4c05-8122-2d73711ad548
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00404389/01

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Skip to content