ZS18.PZ18.4.22

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych – w podziale na 2 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 16 lutego 2022r. do godziny 09.00.

KODY CPV:
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria)
42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)
39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 1 – OPZ 1 (Materiały Elektryczne) (.pdf)

Załącznik 2 – OPZ 2 (Materiały Chłodniczo-Klimatyzacyjne) (.pdf)

Załącznik 3 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 4 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 5 – Oświadczenia (wspólne ubieganie się) (.doc)

Załącznik 6 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 3.1 – Arkusz kalkulacyjny Część Elektryczna (.xlsx)

Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny Część Chłodniczo-Klimatyzacyjna (.xlsx)

UWAGA (3.03.2022)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

UWAGA (21.02.2022)

Zad. 1 – rozstrzygnięcie (www) (.pdf)

Zad. 2 – unieważnienie (www) (.pdf)

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (15.02.2022)

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, termin składania i otwarcia ofert został przesunięty.
Obowiązujący termin składania ofert: 18.02.2022r. godz. 9.00
Obowiązujący termin otwarcia ofert: 18.02.2022r. godz. 10.00

Ogłoszenie o zmianie (15.02.2022) (.pdf)

Wyjaśnienia i zmiana swz (15.02.2022) (.pdf)

UWAGA (18.02.2022)

Informacja o kwocie(.pdf)

Info z otwarcia ofert (.pdf)

Skip to content