Najlepsi maturzyści nagrodzeni

Maturzyści, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z poszczególnych klas zostali nagrodzeni. To właśnie oni swoją sumiennością, wytrwałością oraz ciężką pracą wypracowali najwyższe średnie! GRATULUJEMY! Dodatkowo wszyscy tegoroczni maturzyście otrzymali skromne prezenty z życzenia od wychowawców :)

Życzymy dużo pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i planów życiowych!

ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook