Zakończenie roku szkolnego

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uroczyste zakończenie roku szkolnego się nie odbędzie.

Świadectwa będą wydrukowane i dostępne w sekretariacie uczniowskim. Bardzo prosimy jednak o nieodbieranie świadectw promocyjnych, jeżeli nie jest to konieczne. Świadectwa będą do odebrania na początku nowego roku szkolnego.

We wrześniu, gdy już wrócimy do szkoły, chcielibyśmy zorganizować uroczystość, na której zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i w pracy na rzecz klasy i szkoły.

Uczniowie klas trzecich szkoły branżowej mogą odbierać świadectwa 26.06.2020 r. w sekretariacie w godz. od 9:00 do 14:00.

ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook