UWAGA MATURZYŚCI!!!

Terminy odebrania wyników egzaminu maturalnego i informacja dot. sesji poprawkowej (.pdf)

EM 2020 Załącznik 7a (.docx)

EM 2020 Załącznik 7b (.docx)

Przypominamy, że 11 sierpnia od g.10-ej w sekretariacie szkoły można będzie odebrać świadectwo maturalne.

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych  i nie zdali egzaminu tylko z jednego egzaminu w części pisemnej, mają prawo przystąpić do nie zdanego egzaminu  w terminie poprawkowym.

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze  przystąpienia do egzaminu do 14 sierpnia 2020 r. do Dyrektora Szkoły (załącznik 7a lub 7b do odebrania w sekretariacie lub pobrania z naszej strony).

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej – 08.09.2020r g. 9:00.

Miejsce zdawania egzaminów pisemnych w sesji poprawkowej  zostaną podane na stronie internetowej szkoły i OKE (www. oke.wroc.pl) do 28 sierpnia 2020 r.

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 30 września 2020 r. w sekretariacie szkoły (s. 102) od godz. 10:00.

ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook