Projekt „Zawodowa 18” ruszył!

16 i 17 września 2021r. w pracowni energetyki odnawialnej na IV piętrze w budynku A odbył się kurs lutowania w ramach projektu „Zawodowa 18”. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji mogli usystematyzować wiedzę i umiejętności z technologii łączenia miedzi i aluminium w procesie lutowania oraz zdobyć certyfikat kompetencji.

Lutowanie polega na wprowadzaniu w szczelinę pomiędzy łączonymi powierzchniami roztopionego lutu, który je następnie pokrywa i po zakrzepnięciu – łączy. Do zespolenia dochodzi w wyniku oddziaływania sił kohezji oraz dyfuzji.

Lutowanie twarde to  bardzo znana metoda polegająca na łączeniu miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Ma ono wiele zalet, z których najważniejszymi są szczelność połączenia oraz odporność na drgania i różnice temperatur.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że w ramach projektu „Zawodowa 18” do pracowni energetyki odnawialnej oraz klimatyzacji i chłodnictwa została zakupiona stacja do lutowania metodą 912 z wykorzystaniem procesu elektrolizy. Można więc stwierdzić, że lutowanie odbywa się za pomocą wody!

Tekst – Kamil Łodygowski, fot. – Ryszard Gaweł

Business Navigator
ZS18 Informator RODO
Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Archimedes
BIAP - Biuro In?ynierskie Automatyki Przemys?owej
Dolkom Wroc?aw
Donako
DeLaval
Dozamel
Elektrotim
EBS Ink-Jet Systems
E&S Industry
ENCON
EvoTherm
Fortaco
Gestamp
Hilti
Jungheinrich
Pneumatyka
Parker
PGE Energia Ciep?a S.A
Paragon Medical
Schrack Technik
Schumacher
Tauron
Volz
Widex
Volvo
Viessmann
ZAE
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
 
Dostępność