Home » Aktualności » Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013 r.

2

Podział roku na semestry:

 

I semestr:

-w klasach maturalnych

 

2 września 2013 r. – 10 stycznia 2014 r.

– w pozostałych klasach

 

2 września 2013 r. – 10 stycznia 2014 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

-w klasach trzecich ZSZ i Szkole Policealnej

– w pozostałych klasach

13 stycznia 2014 r. – 25 kwietnia 2014 r.

13 stycznia 2014 r. – 13 czerwca 2014 r.

13 stycznia 2014 r. – 27 czerwca 2014 r.

3

Terminy klasyfikacji:

 

Wystawianie zagrożeń ocenami ndst

Wystawienie
ocen

Złożenie
zestawień

posiedzenie Rady
Klasyfikacyjnej

I semestr:

-we wszystkich klasach

11 grudnia 2013 r.

3 stycznia 2014 r.

7 stycznia 2014 r.

8 stycznia  2014 r.

II semestr :

-w klasach maturalnych

 

-zakończenie roku szkolnego

20 marca 2014 r.

19 kwietnia 2014 r.

22 kwietnia 2014 r.

23 kwietnia 2014 r.

25 kwietnia 2014 r.

-w klasach trzecich ZSZ

-zakończenie roku szkolnego

21 maja 2014 r.

10 czerwca 2014 r.

11 czerwca 2014 r.

12 czerwca  2014 r.

13 czerwca 2014 r.

– w pozostałych klasach

-zakończenie roku szkolnego

22 maja 2014 r.

20 czerwca 2014 r.

24 czerwca 2014 r.

25 czerwca 2014 r.

 

27 czerwca 2014 r.

4

Spotkania z rodzicami:

 

I semestr:

– zebrania dla rodziców wszystkich klas

– konsultacje wszystkich nauczycieli

– zebrania dla rodziców wszystkich klas – konsultacje nauczycieli

– zebrania dla rodziców wszystkich klas – (powiadomienie o ocenach  niedostatecznych) oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

– wywiadówka semestralna wszystkich klas  oraz konsultacje wszystkich nauczycieli

11 września 2013 r.

16 października 2013 r.

13 listopada 2013 r.

 

11 grudnia 2013 r.

 

9 stycznia 2014 r.

II semestr:

– zebrania dla rodziców wszystkich klas – konsultacje nauczyciel

– wychowawcy klas maturalnych i konsultacje wszystkich nauczycieli-(powiadomienie o ocenach  niedostatecznych)

– wychowawcy pozostałych klas -(powiadomienie o ocenach  niedostatecznych)

13 luty 2014 r.

 

19 marca 2014 r.

 

 

21 maja 2014 r.

 

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2013 r.

6

Ferie zimowe:

17 lutego 2014 – 2 marca 2014 r. :
dolnośląskie, , mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

7

Wiosenna przerwa świąteczna

17 – 22 kwietnia 2014 r.

8

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum.

cz. humanistyczna:            23 kwietnia 2014 r.

cz. matem.-przyrodnicza:   24 kwietnia 2014 r.

język obcy nowożytny:       25 kwietnia 2014 r.

9

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

25 kwietnia 2014 r.

10

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych

13 czerwca 2014 r.

11

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna
– część pisemna       

 

od 6 – 27 maja 2014 r.

od 6 maja 2014 r.

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
(sesja letnia)
– etap pisemny
– etap praktyczny

 

17 czerwca 2014 r.

od 18 czerwca 2014 r.

od 1 lipca do 9 sierpnia 2014 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

14

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

Skip to content